JJEU Benelux Seminair Nicht Mit Mir (Not Me)

In DUTCH here:

Beste sportschool houders, trainers, coaches,

Op vrijdag 3 april organiseert de Ju-Jitsu European Union een seminair speciaal voor sportschoolhouders, coaches en trainers binnen de budo. Tijdens dit gratis seminair word door 1st Vice President van de JJEU uitgelegd hoe U een extra lesomgeving kunt aanbieden aan kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 waarin deze kinderen leren omgaan met zelf verdediging tegen seksueel potentieel geweld.

Michael Korn is de auteur en bedenker van dit programma en samen met Bert van Haren, welke als ambassadeur van dit project BeNeLux onder zijn hoede neemt, worden er in 2020 door de JJEU en haar partners in de Europese landen sessie georganiseerd om coaches, trainers en sportschoolhouders kennis te laten maken met dit complete lespakket.

Bijgaande treft U vast wat informatie aan, tijdens de introductie op vrijdag 3 april zal de heer Korn U alle overige beschikbare media laten zien, alsmede introduceren in dit programma.

JJEU bestuur ziet U graag tegemoet in Hilversum op 3 april, aanmelden graag via email naar office

In English:

Dear Dojo holders, trainers, coaches,

On Friday, April 3, the Ju-Jitsu European Union is organizing a seminar especially for gym holders, coaches and trainers within the Budo. During this free seminar, 1st Vice President of the JJEU will explain how you can offer an extra teaching environment to children between the ages of 5 and 12 in which these children learn how to deal with self-defence against sexual potential violence.

Michael Korn is the author and creator of this program and together with Bert van Haren, who is responsible for BeNeLux as project ambassador, a session will be organized in 2020 by the JJEU and its partners in European countries to host coaches, trainers and to introduce gym teachers to this complete curriculum.

You will find here some information, during the introduction on Friday, April 3, Mr. Korn will show you all other available media, as well as introduce you to this program.

We are looking forward for your at tendency on behalf of JJEU board in Hilversum on 3 April, please register by email to office@jjeu.eu

Flyer Not Me 03 April 2020 Van Haren Sport Hilversum.pdf

Plakat_NiMi_JJEU English.pdf

%d bloggers like this: